CSR

Angajamentul nostru faţă de mediu și comunitate este datoria succesului nostru.

Fundația Grampet

Susţinem tinerii care îşi doresc o carieră în domeniul transporturilor feroviare, producția și repararea de material rulant și domeniul turistic. Derulăm activități culturale, științifice, educative, de caritate și de asistență socială, dezvoltăm proiecte sociale și susținem angajații societăților din Grampet Group.

Fundația Toflea

De peste 15 ani, misiunea Fundației este să asigure accesul comunității din Toflea, cu o populație preponderent romă, la educaţie. Strategia noastră sustenabilă a generat rezultate vizibile, schimbând nu doar destinele unor copii, ci şi dinamica şi mentalitatea întregii comunităţi.

www.fundatiatoflea.ro

Fundatia Toflea